Tiếng AsturiasSửa đổi

Danh từSửa đổi

abogáu (số nhiều abogaos)

  1. Luật sư.