Writing star.svg

Từ trong ngày   14 tháng 12
âm nhạc danh từ
  1. nghệ thuật dựa vào âm thanh, nhịp điệu và đôi khi kèm theo lời.