Wiktionary:Quy định xóa trang

Quy định xóa trang của Wiktionary là quy định hệ thống hóa các tình huống mà Bảo quản viên có thể sẽ xóa trang. Mặc dù bất kỳ thành viên nào cũng có thể tẩy trống trang, trang đó vẫn truy cập được và vẫn có thể truy cập các phiên bản cũ thông qua lịch sử sửa đổi. Khi một trang bị xóa đi, những thành viên nếu không phải bảo quản viên sẽ không thể xem được phiên bản sửa đổi trước đó. Chỉ có bảo quản viên mới có khả năng xóa và phục hồi trang.

Lý do xóa trang

Một trang trong Wiktionary có thể bị xóa do một trong các lý do sau:

 1. Trang không tuân thủ theo quyền tác giả. Vì tất cả nội dung ở từ điển mở này đều cho phép người đọc tuỳ ý sao chép và sửa đổi văn bản, chúng cần phải được phép tác giả nếu đăng lên nội dung thuộc bản quyền của tác giả đó.
 2. Mục từ chưa đủ tiêu chuẩn đưa vào.
 3. Tên mục từ sai chính tả, hay không theo quy ước về cách đặt tên mục từ. Nội dung mục từ bạn viết có thể đã được đưa sang trang khác có tên hợp lệ.
 4. Có 2 trang, hay nhiều hơn, nói về cùng một nội dung thì, dần dần, nội dung các trang đó sẽ được chuyển vào 1 trang, các trang còn lại sẽ bị xóa đi hoặc trở thành trang đổi hướng đến trang chính.
 5. Trang không phải là nội dung từ điển.
 6. Trang bị yêu cầu xóa bởi cộng đồng, có thể là kết quả của yêu cầu xóa trang.
 7. Trang thành viên bị yêu cầu xóa bởi cộng đồng, do vi phạm quy định về trang thành viên.

Tiêu chí xóa

Xóa nhanh

Trang thuộc các diện sau dây có thể được xóa nhanh:

Chung

 • C1. Trang mang nội dung vớ vẩn hoặc bao gồm các văn bản hoàn toàn không mạch lạc hoặc sai ngữ pháp, nội dung hoàn toàn không có ý nghĩa
 • C2. Trang là một trang thử nghiệm
 • C3. Trang:
  • mang nội dung phá hoại
  • mang nội dung lừa bịp trắng trợn
  • được tạo ra do phá hoại di chuyển trang
 • C4. Trang mang nội dung của một trang khác đã bị xóa theo quy định xóa, trừ khi nó được viết lại đáng kể đến mức lý do xóa trước đây không còn phù hợp.
 • C5. Trang do thành viên bị cấm tạo ra sau khi họ bị cấm.
 • C6. Trang được tạm xóa để:
  • trộn lịch sử
  • di chuyển
  • hoặc xóa theo yêu cầu xóa trang với kết quả "Xóa"
 • C7. Tác giả duy nhất:
  • yêu cầu xóa, nếu người đó là đóng góp đáng kể duy nhất.
  • tẩy trống, nếu người tạo trang tẩy trống trang.
 • C8. Trang có liên quan đến trang khác không tồn tại hoặc đã bị xóa:
  • là trang thảo luận của trang không tồn tại
  • là trang con của trang không tồn tại
 • C9. Rõ ràng là quảng cáo
 • C10. Rõ ràng là vi phạm bản quyền, hoặc nội dung đã từng bị xóa trước đây vì vi phạm bản quyền.
 • C11. Trang có nội dung tấn công cá nhân

Mục từ

 • MT1. Không ngữ cảnh hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết để người khác xác định đúng định nghĩa từ được nói đến (ví dụ: "Ông ấy là một người vui tính, có một chiếc xe hơi màu xanh lá cây. Ông chuyên gia làm người khác cười.")
 • MT2. Mục từ được chép nguyên văn từ một dự án Wiktionary ngôn ngữ khác sang
 • MT3. Không có nội dung thực (ví dụ, mục từ chỉ gồm các liên kết, thể loại, phần "Xem thêm" và một câu lặp lại tiêu đề)
 • MT4. Mục từ mới được tạo ra có nội dung sao chép từ một mục từ đã có sẵn

Trang đổi hướng

 • ĐH1. Trang đổi hướng đến một trang không tồn tại
 • ĐH2. Trang đổi hướng lặp (đổi hướng đến chính nó)
 • ĐH3. Đổi hướng từ một không gian tên chính (mục từ) đến các không gian tên khác mà không phải là Thể loại:, Bản mẫu:, Wiktionary:, Trợ giúp:

Bản mẫu

 • BM1. Bản mẫu có nội dung hoặc cách trình bày vi phạm quy định của Wikiquote
 • BM2. Bản mẫu không thể được sử dụng hữu ích theo bất kỳ cách nào

Thể loại

 • TL1. Thể loại trống hoặc không cần thiết

Trang thành viên

 • TV1. Thành viên yêu cầu xóa
 • TV2. Tên thành viên chưa đăng ký

Lưu ý:

 • Bảo quản viên cần lưu ý khi xóa nhanh: các thành viên khác nên được nhìn thấy nội dung/lý do đáng xóa trong ô chú thích, để có thể tự kiểm chứng được rằng trang đó đáng xóa.
 • Khi bảo quản viên gặp một trang mà không xác định được có thuộc diện xóa ngay hay không, hãy đưa nó vào Yêu cầu xóa trang, và giải thích tại sao nó khó xử lý, các thành viên khác sẽ thảo luận và quyết định.
 • Các thành viên khác có thể dùng bản mẫu {{xóa}} hoặc {{chờ xóa}} gắn vào các trang thuộc diện trên để đề nghị các bảo quản viên xóa trang. Đối với các trang này, trước khi xóa, bảo quản viên cần kiểm tra lại xem trang có thuộc diện xóa nhanh hay không.

Xóa do quá hạn bản mẫu

Mục từ thuộc các diện sau có thể bị xóa không cần biểu quyết:

Xóa theo biểu quyết

Ngoài ra, thành viên có thể đề nghị xóa trang tại Wiktionary:Yêu cầu xóa trangbất cứ lí do gì. Khi đó, cần gắn bản mẫu {{Yêu cầu xóa}} vào trang để thông báo cho những người quan tâm. Sau 1 tuần đóng góp ý kiến và bỏ phiếu, kết quả là xóa nếu cuộc bỏ phiếu không có ai phản đối xóa trang.

Trường hợp không xóa

Những trường hợp sau đây không thể xóa nhanh:

 • Mục từ sơ khai hoặc dùng mẫu: Mục từ sơ khai hay dùng mẫu thường có nội dung rất ngắn gọn được hoàn thành một cách nhanh chóng, chỉ mô tả cơ bản nhất một từ cụ thể. Vì những mục từ này có thể chỉ có nội dung cơ bản nhưng có thể được cải thiện trong tương lai, những mục từ này không thuộc phạm vi xóa nhanh.

Hướng dẫn xóa

Loại Miêu tả Làm như thế nào
Xóa nhanh Trang thuộc phạm vi xóa nhanh không cần phải thảo luận. Bao gồm các trang không có ý nghĩa (nói cách khác là vô nghĩa), phá hoại, cũng như các trang thuộc tiêu chí xóa nhanh. Thêm {{Chờ xóa|lý do}}

đến trang cần xóa.

Yêu cầu xóa trang Nơi tất cả người dùng có thể đề nghị xóa và thảo luận việc xử lý một trang vì bất cứ lí do gì. Có thể được sử dụng khi không chắc chắn hoặc có thể cần tranh luận về việc xóa trang. Thêm {{Yêu cầu xóa|lý do}}

vào trang rồi thêm yêu cầu theo hướng dẫn tại Wiktionary:Yêu cầu xóa trang.

Chất lượng kém Trang được coi là chưa đủ tiêu chuẩn hoặc chất lượng để đưa vào Wiktionary và những trang như vậy thường sẽ bị xóa trong vòng 7 ngày tính từ thời điểm đặt bản mẫu. Có thể được sử dụng khi không chắc chắn hoặc có thể cần tranh luận về việc xóa trang. Thêm {{chất lượng kém (nguồn)|lý do=lý do|ngày=ngày|tháng=tháng|năm=năm}}

vào trang. Lưu ý rằng phải điền chính xác ngày giờ vào bản mẫu.

Phục hồi

Bảo quản viên có thể khôi phục các trang đã xóa nếu có sự đồng thuận. Nếu việc xóa được thực hiện quá tùy tiện, Wiktionary có thể bị mất nội dung hữu ích và các thành viên của cộng đồng có thể cảm thấy rằng đóng góp của họ không được đánh giá cao. Do đó, quyết định xóa vĩnh viễn một mục từ không được xem nhẹ và phải tuân theo quy định.

Trường hợp trang bị xóa do đã bị xóa nhầm, kết quả của các quyết định nhanh chóng mà không theo quy định và không tuân theo kết quả thảo luận/biểu quyết của cộng đồng, bạn nên thông báo cho người đã xóa trang hoặc có thể yêu cầu phục hồi trang tại Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên. Bạn cũng có thể yêu cầu phục hồi trang ở đó nếu muốn lấy nội dung mục từ để cải thiện sau khi đã bị xóa hoặc lý do khác, nếu hợp lý.