Wiktionary:Tin nhắn cho bảo quản viên

Bình luận mới nhất: 5 ngày trước bởi Nguyên Hưng Trần trong đề tài Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 7 năm 2024
Tin nhắn cho bảo quản viên
Viết tắt:
WT:AN
WT:TNCBQV

Đây là trang để thành viên thông báo các nhiệm vụ trên Wiktionary cần bảo quản viên thực hiện. Vui lòng đặt tin nhắn mới ở cuối trang thảo luận hoặc nhấn vào đây để bắt đầu một cuộc thảo luận mới. Bạn cũng có thể yêu cầu quyền lùi sửa hoặc báo cáo phá hoại ở đây.


Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 3 tháng 10 năm 2023

sửa


2001:EE0:4E9E:C010:AD72:2613:7A85:FA9B (thảo luận) 11:03, ngày 3 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

 N Không có tác vụ để thực hiện. Phong Đăng (thảo luận) 15:31, ngày 3 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 5 tháng 10 năm 2023

sửa


203.205.27.66 (thảo luận) 06:55, ngày 5 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Không nêu lí do yêu cầu sửa--.--TheHighFighter2 (thảo luận) 23:28, ngày 5 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 5 tháng 10 năm 2023

sửa

Đổi tên của ngôn ngữ với mã "sc" thành "tiếng Sardegna" theo tên bên viwiki ([1]) Trần Nguyên Hưng(◇) 14:06, ngày 5 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 8 tháng 10 năm 2023

sửa

Thêm chữ viết với mã "Hrkt" (chữ Kana). Trần Nguyên Hưng(◇) 15:49, ngày 8 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 12 tháng 10 năm 2023

sửa


Hoanns (thảo luận) 09:11, ngày 12 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Không nêu ra lý do sửa. – Trần Nguyên Hưng(◇) 10:40, ngày 12 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 18 tháng 10 năm 2023

sửa


2001:EE0:567D:8380:C532:D7B3:1AE:584F (thảo luận) 09:12, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Không nêu ra lý do sửa. – Trần Nguyên Hưng(◇) 09:26, ngày 18 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 22 tháng 10 năm 2023

sửa

mình muốn trang có giọng nói theo mít để yêu cầu những bài mình muốn xem 2402:800:63E0:DE0A:796F:EE7B:DA11:CE17 (thảo luận)

Bản mẫu vie không liên quan gì đến tính năng này cả. Hiện tại, Wiktionary chưa được nâng cấp cho tính năng này. Phong Đăng (thảo luận) 15:12, ngày 24 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 24 tháng 10 năm 2023

sửa

Hỗ trợ tiếng Chatino cao nguyên Tây. Trần Nguyên Hưng(◇) 07:47, ngày 24 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 25 tháng 10 năm 2023

sửa

Hỗ trợ tiếng Quechua + tiếng Aymara. Trần Nguyên Hưng(◇) 11:35, ngày 25 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 26 tháng 10 năm 2023

sửa


2405:4802:C17D:D270:7CA2:BEB9:1DA5:25E4 (thảo luận) 09:57, ngày 26 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Không nêu rõ lý do cần sửa. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 07:36, ngày 7 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 28 tháng 10 năm 2023

sửa

Thêm hệ chữ Polytonic (Polyt). Trần Nguyên Hưng(◇) 14:44, ngày 28 tháng 10 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 11 năm 2023

sửa


113.185.47.54 (thảo luận) 13:55, ngày 6 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Không nêu rõ lý do cần sửa. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 07:38, ngày 7 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa ngày 12 tháng 11 năm 2023

sửa

Hỗ trợ tiếng Komi-Permyak. Trần Nguyên Hưng(◇) 10:05, ngày 12 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 17 tháng 11 năm 2023

sửa


103.249.23.152 (thảo luận) 08:18, ngày 17 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:26, ngày 23 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 21 tháng 11 năm 2023

sửa


2405:4800:6B0F:8317:B500:4D20:F3B7:53CD (thảo luận) 13:34, ngày 21 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:26, ngày 23 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 22 tháng 11 năm 2023

sửa


103.7.38.178 (thảo luận) 05:34, ngày 22 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Bán phần (xem phiên bản 2137097 trong lịch sử sửa đổi) –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 14:35, ngày 23 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời

Ngoinhatamlinh

sửa

– Yahya (thảo luận) 15:19, ngày 5 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời

 Y Yahya: With accounts abusing advertising on various Wikimedia projects. You can contact Steward Requests/Global to request a global account ban. Thanks! Phong Đăng (thảo luận) 15:59, ngày 5 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời
Reported to SRG along with two more accounts. Thx. – Yahya (thảo luận) 17:04, ngày 5 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời
@P. ĐĂNG: cấm chỉ khác với cấm (kỹ thuật). Tryvix (thảo luận) 14:16, ngày 15 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 13 tháng 12 năm 2023

sửa


2402:800:6140:B34C:8992:BCBB:26DC:75D (thảo luận) 12:06, ngày 13 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 03:14, ngày 19 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 18 tháng 12 năm 2023

sửa


103.199.55.64 (thảo luận) 22:20, ngày 18 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 03:14, ngày 19 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 24 tháng 12 năm 2023

sửa


171.255.73.84 (thảo luận) 01:10, ngày 24 tháng 12 năm 2023 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 03:14, ngày 19 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 18 tháng 1 năm 2024

sửa


2405:4802:903A:C910:1111:4777:B45E:BCED (thảo luận) 15:24, ngày 18 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 03:14, ngày 19 tháng 1 năm 2024 (UTC)Trả lời

Xin được cấp quyền lùi sửa

sửa

Tôi cần quyền này để giám sát Thay đổi gần đây (với công cụ TwinkleGlobal) sau 6 tháng được rèn giũa trong hoạt động. Sau thất bại biểu quyết chọn BQV lần 2 tôi có vẻ bất lực, xin cảm ơn. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 00:07, ngày 3 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

 Y Phong Đăng (thảo luận) 00:47, ngày 3 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 5 tháng 2 năm 2024

sửa


2402:9D80:389:8B12:54FC:4D0:B107:3240 (thảo luận) 05:23, ngày 5 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 12:53, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 7 tháng 2 năm 2024

sửa


2001:EE0:54FD:1D0:869F:B5FF:FE91:3AEA (thảo luận) 19:02, ngày 7 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 07:22, ngày 8 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 8 tháng 2 năm 2024

sửa


2402:800:61FD:86F0:C53F:602:C39A:89F9 (thảo luận) 11:56, ngày 8 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện -- ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 06:19, ngày 9 tháng 2 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 7 tháng 3 năm 2024

sửa


118.68.105.157 (thảo luận) 10:45, ngày 7 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện WhoAlone 10:57, ngày 7 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 10 tháng 3 năm 2024

sửa


2405:4800:6776:6543:D573:FF81:A1D0:2C5 (thảo luận) 19:33, ngày 10 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Yêu cầu không nội dung. –  ☀DefenderTienMinh⛤☯☽ (talk) 02:27, ngày 11 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 23 tháng 3 năm 2024

sửa


171.249.108.36 (thảo luận) 14:06, ngày 23 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Quá nhiều yêu cầu sửa bản mẫu này mà không có lý do,   Không thực hiện. – 𠊛𥋴𫇳𣋀 15:13, ngày 23 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 27 tháng 3 năm 2024

sửa


2401:D800:2A97:2B45:5077:B3F2:54BC:BBA9 (thảo luận) 14:47, ngày 27 tháng 3 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 12 tháng 4 năm 2024

sửa


2402:800:F5F1:3051:D964:64CA:525F:63BA (thảo luận) 21:45, ngày 12 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Quá nhiều yêu cầu sửa đổi trang đó mà không có lý do – 𠊛𥋴𫇳𣋀 02:29, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 27 tháng 4 năm 2024

sửa


116.111.184.144 (thảo luận) 01:54, ngày 27 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 28 tháng 4 năm 2024

sửa


116.111.184.212 (thảo luận) 04:50, ngày 28 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Phong Đăng (thảo luận) 06:39, ngày 28 tháng 4 năm 2024 (UTC)Trả lời

Need help blocking an account

sửa

The account TRẦN HẢI ĐĂNG official which made an edit here is sock of a notorious global LTA Tranhaidang1993 I need an administrator of the project to look through this editors' behavior and block the account for preventing vandalism, thanks. – 103.197.185.34 (thảo luận) 15:01, ngày 14 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

 Y Thank you for reporting on this case! Phong Đăng (thảo luận) 17:29, ngày 14 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 25 tháng 5 năm 2024

sửa


2001:EE0:553C:A750:71FD:2A77:451F:B90C (thảo luận) 01:02, ngày 25 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện WhoAlone 01:10, ngày 25 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Sao e nạp 30k mà ko có vậy

sửa


2402:800:6342:8A21:BC3D:6EE1:7E74:BED5 (thảo luận) 06:50, ngày 31 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Quá nhiều yêu cầu sửa đổi mà không nêu ra lý do + Wiktionary là miễn phí, không có nạp tiền gì hết. – The Emerald of Harmonyawaits you in a fantasy world of silence... 07:29, ngày 31 tháng 5 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 2024

sửa


2001:EE0:48D4:5540:3F84:69AD:F21E:53CD (thảo luận) 15:12, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

Trách nhiệm hàng đầu – 2001:EE0:48D4:5540:3F84:69AD:F21E:53CD (thảo luận) 15:13, ngày 21 tháng 6 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Lý do sửa đổi không hợp lệ – The Emerald of Harmonyawaits you in a fantasy world of silence... 10:37, ngày 6 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 6 tháng 7 năm 2024

sửa


2402:800:BF20:8711:8CC6:FFA4:4195:5AE2 (thảo luận) 09:58, ngày 6 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Phong Đăng (thảo luận) 10:27, ngày 6 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 15 tháng 7 năm 2024

sửa


2001:EE0:46F1:EAE0:3DC6:53C:7AEA:BED1 (thảo luận) 15:03, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời

  Không thực hiện Quá nhiều yêu cầu sửa đối mà không nêu ra lý do. – The Emerald of Harmonyawaits you in a fantasy world of silence... 16:22, ngày 15 tháng 7 năm 2024 (UTC)Trả lời