Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈwɛnz.ˌdeɪ/
  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

Wednesday /ˈwɛnz.ˌdeɪ/

  1. Ngày thứ tư (trong tuần lễ).

Tham khảo sửa