Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

United Kingdom (số nhiều United Kingdoms)

  1. Vương quốc Liên hiệp AnhBắc Ireland.