Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 辵

Bộ thủ , hay khi ghép trong chữ Hán và chữ Nôm, là bộ thủ thứ 162, còn gọi là bộ xước hay bộ sước.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Chữ thuần Nôm bộ 辵”

Thể loại này gồm trang sau.

𢲲