Thảo luận:intelligens

Thêm thảo luận
Chưa có thảo luận tại trang này.

Tôi nghĩ đây là tiếng Thuỵ Điển, không phải tiếng Na-Uy. Xin xem lại.

Cảm ơn đã nhắc nhở.Trongphu (thảo luận) 20:42, ngày 3 tháng 2 năm 2013 (UTC)
Hi. Sorry if I manage to translate the text above incorrectly, but the word "intelligens" is the same in Swedish and Norwegian. -- Tegel (thảo luận) 11:36, ngày 3 tháng 2 năm 2013 (UTC)
I went to see the word in English Wiktionary. It doesn't have Norwegian in it, just Swedish.Trongphu (thảo luận) 20:42, ngày 3 tháng 2 năm 2013 (UTC)
Quay lại trang “intelligens”.