Chào mình là thành viên yêu Wiki nói chung và xuất nguồn từ Wikipedia. Hồi xưa do thời gian hạn chế và trình độ dịch non nên không thể đóng đóp nhiều cho wikipedia được nên đành phải mò qua đây tìm cách đóng góp chút ít sức lực hèn mọn này mong làm cho dự án tiếng Việt càng ngày càng lớn mạnh và cộng với thấy bên đây chả có ai trôm non quản sóc cả. Quanh đi quẩn lại thì chỉ có mình anh mxn làm việc. Wikipedia đã có khá nhiều thành viên nên giúp dự án này cũng là việc tốt vì quá ít người làm điều ấy. Mục tiêu bây giờ, phát triển Wiktionary trên quy mô nhỏ khi rảnh

vi Thành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-5 This user is able to contribute with a professional level of English.
es-2 Este usuario puede contribuir con un nivel intermedio de español.