Thảo luận:affiliate

Chưa có thảo luận tại trang này.

Nghĩa số 6 lần đầu tiên tôi được biết. Xem tại tiếng Anh không thấy đề cập đến nghĩa này. Mxn có bị nhầm không? Vinhtantran (thảo luận) 19:39, ngày 30 tháng 3 năm 2013 (UTC)

Bị phá hoại chứ không phải do Mxn nhầm, cảm ơn đã thông báo.Trongphu (thảo luận) 20:21, ngày 30 tháng 3 năm 2013 (UTC)
Quay lại trang “affiliate”.