MediaWiki default
Thư viện / khuôn khổ MediaWiki
Ngôn ngữ lập trình PHP
7 tháng 1, 2007
1.357


"Thành viên" này là tài khoản giả mà phần mềm MediaWiki sử dụng mỗi khi cần cập nhật hay xóa các thông báo giao diện lỗi thời.

Xem thêmSửa đổi