Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈsæ.tɜː.ˌdeɪ/
  Hoa Kỳ

Danh từ Sửa đổi

Saturday /ˈsæ.tɜː.ˌdeɪ/

  1. Ngày thứ bảy.

Tham khảo Sửa đổi