Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwï̤ŋ˨˩ ɗoj˧˧kwïn˧˧ ɗoj˧˥wɨn˨˩ ɗoj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwïŋ˧˧ ɗoj˧˥kwïŋ˧˧ ɗoj˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Quỳnh Đôi

  1. Một thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
  2. = Làng Quỳnh Đôiquê hương tác giả phần mềm này.

Tham khảoSửa đổi