Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Qatar

  1. Một quốc đảo Trung Đông, rộng 11.581 km².