Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Manila

  1. Thủ đô Filipinas.