Tiếng AnhSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Filipinas

  1. Quốc đảo Đông Nam Á, thủ phủ Manila.