Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ sửa

Địa danh sửa

Laos

  1. Lào (quốc giachâu Á).

Tiếng Turkmen sửa

Địa danh sửa

Laos

  1. Lào (quốc giachâu Á).