Tiếng Triều TiênSửa đổi

 
한글 (Hangeul)

Danh từSửa đổi

한글 (Hangeul)

  1. Hangul, hangeul, chữ viết tiếng Hàn