Tiếng AnhSửa đổi

 
Goliath

Cách phát âmSửa đổi

TênSửa đổi

Goliath (không đếm được)

  1. (Tôn giáo) Go-li-át, người khổng lồ thua Đa-vịt trong Cựu Ước.

Danh từSửa đổi

Goliath (số nhiều Goliaths)

  1. (Nghĩa bóng) Người khổng lồ.
  2. Cần trục khổng lồ.

Đồng nghĩaSửa đổi

cần trục khổng lồ

Tham khảoSửa đổi