Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

𬖾 viết theo chữ quốc ngữ

phở

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.