Tiếng Triều TiênSửa đổi

 
Việt Nam

Danh từ riêngSửa đổi

베트남 (Beteunam)

  1. Việt Nam
    Tôi là người Việt Nam
    tiếng Việt Nam