Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

사람 (saram)

  1. con người; loài người

Chú ýSửa đổi

Mặc dù ngữ pháp Hàn Quốc không phân biệt số nhiều và số ít, số nhiều (deul) thường được nối vào 사람 (saram) khi cần xác định số nhiều, năng xuất 사람들 (saramdeul, loài người).