Tiếng Triều Tiên

sửa
U+B208, 눈
HANGUL SYLLABLE NUN
Thành phần: + +

[U+B207]
Hangul Syllables
[U+B209]

Danh từ

sửa

(nun)

  1. con mắt, mắt.
  2. thị giác, thị lực.
  3. mầm cây.
  4. tuyết.