Tiếng Triều TiênSửa đổi

Danh từSửa đổi

(geum)

  1. vết nứt, khe
  2. vàng