Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

颱風

  1. Bão.

Đồng nghĩaSửa đổi