Tiếng AsturiasSửa đổi

Danh từSửa đổi

陰謀論

  1. Âm mưu luận.

Đồng nghĩaSửa đổi