Tiếng AlbaniSửa đổi

Danh từSửa đổi

鑾駕

  1. Loan giá.