Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

軍械

  1. Võ khí quân sự.