Chữ HánSửa đổi

结果

  1. kết quả,kết cục,
in the event; so that; so ... that