Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

抒情詩

  1. Thơ trữ tình.

DịchSửa đổi