Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

手籠

  1. Bao tay.