Tiếng Mân TrungSửa đổi

Tính từSửa đổi

嶙峋

  1. Chập chùng chót vót.

Đồng nghĩaSửa đổi