Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

家約

  1. Phép tắc trong nhà.