Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Danh từSửa đổi

家奴

  1. Gia nô.