Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

垂芝

  1. Thứ cỏ yểu điệu như thục nữ.

DịchSửa đổi