Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

名稱

  1. Người nào tự gọi mình bằng tên gì..

Đồng nghĩaSửa đổi