Chữ Hán giản thểSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Bản mẫu:Hans-pron

Danh từSửa đổi

同胞

  1. Đồng bào.