Tiếng Trung QuốcSửa đổi

Động từSửa đổi

充滿

  1. Làm cho đầy lên.

Đồng nghĩaSửa đổi