Tiếng AfrikaansSửa đổi

Danh từSửa đổi

元子

  1. Nguyên tử.