Tiếng Nam Uzbek

sửa

Từ nguyên

sửa

So sánh với tiếng Uzbek chang.

Danh từ

sửa

چنگ (chang)

  1. bụi.

Tham khảo

sửa