Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

хлев

  1. (Cái) Chuồng; перен. (thông tục) [cái] nhà bẩn thỉu.

Tham khảoSửa đổi