Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Bản mẫu:rus-noun-m-3c снег

 1. Tuyết.
  мокрый~ — tuyết ướt
  снег идёт — tuyết sa, tuyết rơi, trời tuyết
  занесенный снегом — phủ đầy tuyết
  покрытый, одетый снегом — phủ tuyết
 2. (Свалиться) Как ~на голову bất thình lình, đánh đùng một cái, đột nhiên.
  нужен как прошлогодный снег — hoàn toàn không cần

Tham khảoSửa đổi