Tiếng NgaSửa đổi

Danh từSửa đổi

s скорбь

  1. (Sự) Đau buồn, đau xót, đau thương, đau đớn, thương xót.

Tham khảoSửa đổi