Tiếng AsturiasSửa đổi

Danh từSửa đổi

раз

  1. Số 10.