Tiếng Nga sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  1. но́вый (biến cách -ый) – mới: mà đã làm được, sinh ra, chế ra được, v.v. không lâu trước đây

Trái nghĩa sửa

старый