Tiếng NgaSửa đổi

Động từSửa đổi

красовались

  1. Thể hiện.