Tiếng NgaSửa đổi

Tính từSửa đổi

июльский

  1. (Thuộc về) Tháng Bảy, tháng bảy.
    в июльский день — [vào] một ngày tháng bảy

Tham khảoSửa đổi