Tiếng Nga Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

июльский

  1. (Thuộc về) Tháng Bảy, tháng bảy.
    в июльский день — [vào] một ngày tháng bảy

Tham khảo Sửa đổi