Tiếng Nga

sửa

Tính từ

sửa

июльский

  1. (Thuộc về) Tháng Bảy, tháng bảy.
    в июльский день — [vào] một ngày tháng bảy

Tham khảo

sửa