Tiếng Dolgan sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

былыт

  1. đám mây.