Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̰ʔwk˨˩ kwn˨˩ɗə̰wk˨˨ kwŋ˧˧ɗəwk˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwk˨˨ kwn˧˧ɗə̰wk˨˨ kwn˧˧

Tính từSửa đổi

độc quyền

  1. Xem độc tài
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)