Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗḭ̈ʔŋ˨˩ lɨə̰ʔŋ˨˩ɗḭ̈n˨˨ lɨə̰ŋ˨˨ɗɨn˨˩˨ lɨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗïŋ˨˨ lɨəŋ˨˨ɗḭ̈ŋ˨˨ lɨə̰ŋ˨˨

Động từ

sửa
  1. Hoạt động đo lường để xác định về mặt số lượng

Tính từ

sửa
  1. Số lượng đã quy định